BALANCE + FLEXIBILITY + STRENGTH = KINESIS กับการสาธิตอุปกรณ์ออกกำลังกายรุ่นใหม่ล่าสุดของ Technogym ที่แรกในเมืองไทยกับ KINESIS ONE ในห้องออกกำลังกายของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้กับเจ้าหน้าที่ห้องออกกำลังกาย นักศึกษาและนักกีฬาของมหาลัยเพื่อใช้ในการฝึก Sport Conditioning กับกีฬาประเภทต่างๆ

0 ความคิดเห็น

Members