Standing 1 Arm Fly
เป้าหมาย : กล้ามเนื้อหน้าอก ลำตัวและหัวไหล่ส่วนหน้า
อุปกรณ์ : Exercise Tube หรือ Exercise Band
จำนวนครั้ง : 12
จำนวนเซ็ต : 3
เทคนิค : เกร็งหน้าท้องและลำตัว มืออยู่ระดับหน้าอก มองตรงไปข้างหน้าLow to High Woodchopper
เป้าหมาย : กล้ามเนื้อหน้าท้อง และด้านข้างลำตัว
อุปกรณ์ : Exercise Tube หรือ Exercise Band
จำนวนครั้ง : 12
จำนวนเซ็ต : 3
เทคนิค : เกร็งหน้าท้องและลำตัว ย่อเข่าบิดลำตัวเฉียงขึ้น 45 องศา เปิดปลายเท้า


Medicine Ball Front Lung
เป้าหมาย : กล้ามเนื้อต้นขา สะโพกและลำตัว
อุปกรณ์ : Medicine Ball 3kg. และ สายยางยืดรัดข้อเท้า
จำนวนครั้ง : 18
จำนวนเซ็ต : 3
เทคนิค : ลำตัวตรง ก้าวขาไปข้างหน้าเข่าไม่เลยปลายเท้า มือถือบอลบิดลำตัวไปทางเดียวกับขาที่ก้าว

โปรแกรมนี้ช่วยพัฒนาการตีลูกโฟร์แฮนด์ให้มีพลังมากยิ่งขึ้น และช่วยให้กล้ามเนื้อทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

0 ความคิดเห็น

Members